Certyfikaty i referencje

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

ENPROM Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma mająca na celu stać się czołowym dostawcą usług budowlanych w branży energetycznej wysokich napięć w Polsce.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jest realizowana poprzez poniższe działania:

Jakościowe:

 • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom klienta;
 • Współpracę z solidnymi dostawcami, którzy spełniają wymagania nasze i klienta;
 • Realizację usług w ustalonym terminie;
 • Zatrudnianie wykwalifikowanej i kompetentnej kadry , oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji;
 • Angażowanie wszystkich pracowników w stałe poprawianie jakości na każdym poziomie organizacyjnym;

Środowiskowe:

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez minimalizację ilości powstających odpadów: stałych, ciekłych oraz emisji CO2
 • Spełnianie wszystkich, mających zastosowanie w działalności Spółki, przepisów prawnych w dziedzinie środowiska oraz branie pod uwagę wymagań innych zainteresowanych stron,
 • Podnoszenie wiedzy swoich pracowników poprzez informowanie o polityce Spółki
  w ochronie środowiska i odpowiednie programy szkolenia oraz motywowanie ich do prowadzenia pracy w sposób odpowiedzialny za środowisko i zgodny z zasadami niniejszej polityki;

Bezpieczeństwa i higieny pracy

 • dążenie do ciągłej poprawy warunków pracy;
 • zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym;
 • wykorzystywanie uwag pracowników dotyczących poprawy stanu BHP i higieny pracy;
 • stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych technologii robót;
 • prowadzenie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie bhp;
 • zapewnienie środków do realizacji niniejszej polityki BHP i higieny pracy;
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów prawa oraz zasad
  w zakresie bhp i higieny pracy;
 • tworzenie takich warunków zatrudnienia aby w najwyższym stopniu wyeliminować wszelkie wypadki przy pracy, urazy oraz inne potencjalne niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania czynności zawodowych

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ENPROM Sp. z o.o. wytycza strategiczne kierunki rozwoju firmy, a jej realizację gwarantuje wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania złożony z jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zorientowany na spełnianie wymagań naszych klientów, wymagań przepisów prawnych i innych. Promujemy świadomość jakościową, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy  na wszystkich poziomach Organizacji, ponieważ zapewnienie jakości, bezpiecznej i higienicznej pracy i dbanie o środowisko, należy do zadań każdego z pracowników. Zintegrowany System Zarządzania w ENPROM jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz  OHSAS 18001:2007

Warszawa, 02.01.2015 r.