Certyfikaty i referencje

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

ENPROM Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma w branży energetycznej wysokich napięć w Polsce.

Realizujemy politykę zintegrowanego systemu zarządzania poprzez działania zgodne z najwyższymi standardami w zakresie jakościowym, środowiskowym i BHP.

Jakość:

 • Oferta dostosowana do oczekiwań i wymagań klienta;
 • Współpraca z solidnymi dostawcami;
 • Terminowa realizacja usług;
 • Zatrudnianie wykwalifikowanej i kompetentnej kadry oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji;
 • Wysoka kultura organizacyjna.

Środowisko:

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez minimalizację ilości powstających odpadów: stałych, ciekłych oraz emisji CO2
 • Spełnianie wszystkich, mających zastosowanie w działalności Spółki, przepisów prawnych w dziedzinie środowiska oraz branie pod uwagę wymagań innych zainteresowanych stron,
 • Podnoszenie wiedzy swoich pracowników z zakresu ochrony środowiska i odpowiednie programy szkolenia oraz motywowanie ich do prowadzenia pracy w sposób odpowiedzialny za środowisko i zgodny z zasadami polityki firmy.

Bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Dążenie do ciągłej poprawy warunków pracy;
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym;
 • Wykorzystywanie uwag pracowników dotyczących poprawy stanu BHP i higieny pracy;
 • Stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych technologii robót;
 • Prowadzenie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie bhp;
 • Zapewnienie środków do realizacji niniejszej polityki BHP i higieny pracy;
 • Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów prawa oraz zasad
  w zakresie bhp i higieny pracy;

Zintegrowany System Zarządzania w ENPROM jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz  OHSAS 18001:2007

Certyfikaty: ISO, Sellihca

Nagrody: Gazele biznesu, Diament Forbesa, Gepard biznesu

 

error: Content is protected !!