Enprom – budujemy odpowiedzialnie

ENPROM – jedna z czołowych polskich firm budownictwa elektroenergetycznego działająca w kraju i za granicą. Realizuje kontrakty, jak również prowadzi prace eksploatacyjne dla krajowego operatora systemu przesyłowego (PSE) i współpracuje z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi (m.in. PGE, TAURON Polska Energia, Energa, Enea) realizując „pod klucz” budowy, przebudowy i remonty linii 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz traktów światłowodowych typu OPGW i ADSS. Spółka jest generalnym wykonawcą (EPC) i zapewnia obsługę prawną na każdym etapie projektu.

ENPROM istnieje od 2011 roku. Firma posiada nowoczesny park maszynowy oraz własną pracownię projektową, dział badań i rozwoju, komórkę prawną, a także grupę negocjatorów i specjalistów z zakresu infrastruktury, środowiska czy też zarządzania projektami. ENPROM jest członkiem CIGRE, CENELEC oraz PKN i realizuje wielomilionowe inwestycje w Polsce i za granicą (np. w Dani, Irlandii, na Litwie).

Najważniejsze kontrakty zrealizowane przez ENPROM:

  • budowa linii 400 kV łączącej polski i litewski system przesyłowy
  • wymiana ponad 600 kilometrów przewodów OPGW na sześciu liniach o napięciu 220 kV i 400 kV w ramach umowy z PSE
  • prace na liniach w ramach umowy ramowej z duńskim operatorem sieci przesyłowej
  • realizacja modernizacji linii przesyłowych na obiektach ESB Networks (Electricity Supply Board) narodowego dostawcy i operatora w Irlandii

Firma ENPROM jest zdobywcą nagród „Gazele Biznesu” (Puls Biznesu), „Diament miesięcznika Forbes” oraz „Gepard biznesu” (Instytut Europejskiego Biznesu).

W 2018 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało firmie 2 miliony euro na projekt opracowania innowacyjnych konstrukcji słupów dla linii 400 kV.

Historia

LUTY 2011

Powstaje ENPROM.
Firma zawiera pierwsze kontrakty na remont i modernizację linii 110 kV w Irlandii.

2012

Powstaje biuro projektowe. Firma rozbudowuje park maszynowy i kończy dwie modernizacje linii 110 kV w Polsce. PSE SA, krajowy operator systemu przesyłowego, zleca pierwsze remonty i modernizacje na liniach 220 kV i 400 kV.

2013

ENPROM w konsorcjum z IDS-BUD wygrywa przetarg na budowę linii 400 kV łączącej polski i litewski system przesyłowy; wartość kontraktu przekroczyła 100 milionów euro.

2014

Projektanci ENPROM zostają członkami CIGRE (Międzynarodowego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych/ International Council on Large Electric Systems.

2015

Firma zawiera dwa nowe kontrakty na budowę linii 400 kV w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości ponad 120 milionów euro.

ENPROM wdraża systemy zarządzania ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.

2016

Najważniejsze redakcje ekonomiczne przyznają ENPROM nagrody Diament „Forbesa” oraz Gazela Biznesu „Pulsu Biznesu”. PSE podpisuje z ENPROM umowę na wymianę ponad 600 kilometrów przewodów OPGW na sześciu liniach o napięciu 220 kV i 400 kV.

2017

ENPROM zawiera pierwszą umowę ramową na prace na liniach z duńskim operatorem sieci przesyłowej. Firma pozyskuje unijne dofinansowanie na projekt rozwoju konstrukcji 110 kV.

2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje firmie 2 miliony euro na projekt opracowania innowacyjnych konstrukcji słupów dla linii 400 kV.

ENPROM zostaje członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Zarząd

prezes-CopyMariusz Targowski, Prezes Zarządu
W branży budownictwa elektroenergetycznego od 2004 roku. Zrealizował
cztery linie 400 kV o łącznej długości blisko 400 kilometrów.
Nadzorował projekt wyprowadzenia mocy z bloku elektrowni Pątnów.
Oprócz zarządzania firmą doskonali procesy operacyjne w ENPROM –
jest autorem wielu nowatorskich rozwiązań technicznych, które na co
dzień stosowane są na budowach firmy.
tomek-CopyTomasz Sopel, Członek Zarządu
Od 2004 roku nadzoruje budowy i modernizacje linii elektroenergetycznych
w pełnym zakresie napięć. W ENPROM zajmuje się planowaniem
realizacji budów, w szczególności tych wymagających innowacyjnego
podejścia do zastosowanych rozwiązań technicznych – takich
jak prace pod napięciem, w pobliżu trakcji kolejowych czy autostrad.
Wykorzystując swoje doświadczenie w realizacji kontraktów zagranicznych,
rozwija również międzynarodową działalność firmy.
Lukasz-CopyŁukasz Nazimek, Członek Zarządu
Od 2005 roku projektuje linie 110 kV, 220 kV i 400 kV, także dla
zagranicznych inwestorów m.in. z Wielkiej Brytanii. W ENPROM kieruje
pracownią projektową. Jest członkiem CIGRE (International Council
on Large Electric Systems) i zastępcą przewodniczącego komitetu
KT80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych, działającym przy
PKN (Polskim Komitecie Normalizacyjnym). Autor licznych opinii,
koreferatów i opracowań na temat budownictwa elektroenergetycznego,
prelegent krajowych i zagranicznych konferencji.

Praca

Jako dynamicznie rozwijająca się firma oferujemy swoim pracownikom:

  • Stabilną pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie.
  • Możliwość rozwoju zawodowego.
  • Atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych.
  • Zatrudnienie w młodym, dynamicznym zespole.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą na stronie.

Chętnych do zatrudnienia w naszej firmie zapraszamy do wysyłania swoich aplikacji na adres rekrutacja@enprom.pl

error: Content is protected !!