Historia

LUTY 2011

Powstaje ENPROM.
Firma zawiera pierwsze kontrakty na remont i modernizację linii 110 kV w Irlandii.

2012

Powstaje biuro projektowe. Firma rozbudowuje park maszynowy i kończy dwie modernizacje linii 110 kV w Polsce. PSE SA, krajowy operator systemu przesyłowego, zleca pierwsze remonty i modernizacje na liniach 220 kV i 400 kV.

2013

ENPROM w konsorcjum z IDS-BUD wygrywa przetarg na budowę linii 400 kV łączącej polski i litewski system przesyłowy; wartość kontraktu przekroczyła 100 milionów euro.

2014

Projektanci ENPROM zostają członkami CIGRE (Międzynarodowego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych/ International Council on Large Electric Systems.

2015

Firma zawiera dwa nowe kontrakty na budowę linii 400 kV w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości ponad 120 milionów euro.

ENPROM wdraża systemy zarządzania ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.

2016

Najważniejsze redakcje ekonomiczne przyznają ENPROM nagrody Diament „Forbesa” oraz Gazela Biznesu „Pulsu Biznesu”. PSE podpisuje z ENPROM umowę na wymianę ponad 600 kilometrów przewodów OPGW na sześciu liniach o napięciu 220 kV i 400 kV.

2017

ENPROM zawiera pierwszą umowę ramową na prace na liniach z duńskim operatorem sieci przesyłowej. Firma pozyskuje unijne dofinansowanie na projekt rozwoju konstrukcji 110 kV.

2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje firmie 2 miliony euro na projekt opracowania innowacyjnych konstrukcji słupów dla linii 400 kV.

ENPROM zostaje członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

error: Content is protected !!