Zarząd

Prezes Zarządu Mariusz Targowski

Członek Zarządu Tomasz Sopel

Członek Zarządu Łukasz Nazimek