Zarząd

prezes-CopyMariusz Targowski, Prezes Zarządu
W branży budownictwa elektroenergetycznego od 2004 roku. Zrealizował
cztery linie 400 kV o łącznej długości blisko 400 kilometrów.
Nadzorował projekt wyprowadzenia mocy z bloku elektrowni Pątnów.
Oprócz zarządzania firmą doskonali procesy operacyjne w ENPROM –
jest autorem wielu nowatorskich rozwiązań technicznych, które na co
dzień stosowane są na budowach firmy.
tomek-CopyTomasz Sopel, Członek Zarządu
Od 2004 roku nadzoruje budowy i modernizacje linii elektroenergetycznych
w pełnym zakresie napięć. W ENPROM zajmuje się planowaniem
realizacji budów, w szczególności tych wymagających innowacyjnego
podejścia do zastosowanych rozwiązań technicznych – takich
jak prace pod napięciem, w pobliżu trakcji kolejowych czy autostrad.
Wykorzystując swoje doświadczenie w realizacji kontraktów zagranicznych,
rozwija również międzynarodową działalność firmy.
Lukasz-CopyŁukasz Nazimek, Członek Zarządu
Od 2005 roku projektuje linie 110 kV, 220 kV i 400 kV, także dla
zagranicznych inwestorów m.in. z Wielkiej Brytanii. W ENPROM kieruje
pracownią projektową. Jest członkiem CIGRE (International Council
on Large Electric Systems) i zastępcą przewodniczącego komitetu
KT80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych, działającym przy
PKN (Polskim Komitecie Normalizacyjnym). Autor licznych opinii,
koreferatów i opracowań na temat budownictwa elektroenergetycznego,
prelegent krajowych i zagranicznych konferencji.
error: Content is protected !!