Katalogi słupów

W ramach prowadzonej działalności Firma Enprom opracowała autorskie serie słupów kratowych 110kV w oparciu o Normę PN-EN 50341 według NNA z roku 2010 i 2016.

Słupy poddane zostały próbom obciążeniowym w akredytowanej stacji badawczej z wynikiem pozytywnym, co zostało potwierdzone certyfikatami umieszczonymi w katalogach słupów ( do pobrania na dole strony).

Zaprojektowano serie słupów (według NNA z 2010r

  • Seria EN 111:10 – słupy jednotorowe szerokotrzonowe i wąskotrzonowe
  • Seria EN 122:10 – słupy dwutorowe szerokotrzonowe i wąskotrzonowe

Wg Normy

  • PN-EN 50341-1:2005 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne”;
  • PN-EN 50341-3-22:2010 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Polska wersja EN 50341-3-22:2001”.

Zaprojektowano serie słupów (według NNA z 2016r)- słupy nagrodzone złotym medalem na 31. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2018

  • Seria EN 111:16 – słupy jednotorowe szerokotrzonowe i wąskotrzonowe
  • Seria EN 122:16 – słupy dwutorowe szerokotrzonowe i wąskotrzonowe

 

Słupy zostały zaprojektowane w oparciu o normy:

  • PN-EN 50341-1:2013-03 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne”
  • PN-EN 50341-2-22:2016-04 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV. Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)”

W przypadku konieczności przeprojektowania, sprawdzenia lub zaprojektowania nowego słupa, który nie występuje w katalogu prosimy o kontakt.

error: Content is protected !!