Oferta

Kompleksowe wykonanie inwestycji z pracami projektowymi i budowlano montażowymi takimi jak:

Linie napowietrzne i kablowe

 • Budowa i modernizacja linii napowietrznych o napięciu 110kV, 220kv, 400kV
 • Budowa linii kablowych o napięciu 110kV, 220kV,
 • Dostosowanie linii do pracy w wyższych temperaturach
 • Przebudowy i remonty istniejących obiektów liniowych o napięciu 110kV, 220kV, 400kV
 • Budowa traktów światłowodowych OPGW, ADSS
 • Montaż przewodów wysokotemperaturowych HTLS
 • Wymiana izolacji na liniach 110kV, 220kV, 400kV
 • Usługi eksploatacyjne
 • Usługi serwisowe

Stacje elektroenergetyczne

 • Budowa stacji i rozdzielni elektroenergetycznych 110kV, 220kV, 400kV
 • Modernizacja i remont stacji i rozdzielni elektroenergetycznych 110kV, 220kV, 400kV

Usługi projektowe

 • Opracowanie koncepcji i studiów realizacji obiektów energetycznych liniowych i stacyjnych
 • Projekty budowy i remontów linii napowietrznych, SN, WN, NN
 • Projekty linii elektroenergetycznych z zastosowaniem przewodów wysokotemperaturowych w technologiach ACSS , ACSR, ACCC
 • Projekty wymiany izolacji na liniach wysokiego napięcia
 • Projekty linii kablowych wysokiego napięcia
 • Projekty traktów światłowodowych w technologii ADSS oraz OPGW
 • Projekty stacji i modernizacji stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych WN/SN

Katalogi słupów

error: Content is protected !!