Linie napowietrzne i kablowe

  • Budowa i modernizacja linii napowietrznych o napięciu 110kV, 220kV, 400kV
  • Budowa linii kablowych o napięciu 110kV, 220kV, 400kV
  • Dostosowanie linii do pracy w wyższych temperaturach
  • Przebudowy i remonty istniejących obiektów liniowych o napięciu 110kV, 220kV, 400kV
  • Budowa traktów światłowodowych OPGW, ADSS
  • Montaż przewodów wysokotemperaturowych HTLS
  • Wymiana izolacji na liniach 110kV, 220kV, 400kV
  • Usługi eksploatacyjne
  • Usługi serwisowe
thumb-linie-1-228x228