Usługi projektowe

  • Opracowanie koncepcji i studiów realizacji obiektów energetycznych liniowych i stacyjnych ;
  • Projekty budowy i remontów linii napowietrznych, SN, WN, NN;
  • Projekty linii elektroenergetycznych z zastosowaniem przewodów wysokotemperaturowych w technologiach ACSS , ACSR, ACCC
  • Projekty wymiany izolacji na liniach wysokiego napięcia;
  • Projekty linii kablowych wysokiego napięcia ;
  • Projekty traktów światłowodowych w technologii ADSS oraz OPGW;
  • Projekty stacji i modernizacji stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych WN/SN

W ramach prowadzonej działalności dysponujemy opracowanymi autorskimi seriami słupów przeznaczonymi dla linii 110kV oraz 400kV