Projektowanie i budowa sieci przesyłowych

Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla firm branży elektroenergetycznej pozwala nam oferować kompleksowe usługi w zakresie projektowania i budowy sieci przesyłowych. Plany obiektów przygotowujemy z najwyższą starannością, dbając o nawet drobne detale, aby wyeliminować szansę pojawienia się jakichkolwiek błędów, które opóźniłyby realizacje prac na etapie budowy. Nasze biuro projektowe jest w stanie stworzyć dla klientów projekt dowolnego elementu sieci elektroenergetycznej. Tworzymy plany izolacji na liniach wysokiego napięcia, modernizacji sieci przesyłowych, budowy traktów światłowodowych, linii napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linii wykorzystujących przewody wysokotemperaturowe ACSS, ACSR, ACCC oraz wielu innych obiektów.

Pełna lista naszych usług projektowych poniżej:

  • Opracowanie koncepcji i studiów realizacji obiektów energetycznych liniowych i stacyjnych ;
  • Projekty budowy i remontów linii napowietrznych, SN, WN, NN;
  • Projekty linii elektroenergetycznych z zastosowaniem przewodów wysokotemperaturowych w technologiach ACSS , ACSR, ACCC
  • Projekty wymiany izolacji na liniach wysokiego napięcia;
  • Projekty linii kablowych wysokiego napięcia ;
  • Projekty traktów światłowodowych w technologii ADSS oraz OPGW;
  • Projekty stacji i modernizacji stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych WN/SN

W ramach prowadzonej działalności dysponujemy opracowanymi autorskimi seriami słupów przeznaczonymi dla linii 110kV oraz 400kV

  • Katalog słupów na normę z 2010 roku

  • Katalog słupów na normę z 2016 roku
  • error: Content is protected !!