• slider1

  Vi bygger för energi ENPROM

  ENPROM Sp. z o.o. är ett dynamiskt företag som garanterar högsta kvalitet på tjänster inom elbranschen på såväl i Polen som i utlandet.

 • slider2

  Vi bygger för energi ENPROM

  ENPROM Sp. z o.o. är ett dynamiskt företag som garanterar högsta kvalitet på tjänster inom elbranschen på såväl i Polen som i utlandet.

 • slider3

  Vi bygger för energi ENPROM

  ENPROM Sp. z o.o. är ett dynamiskt företag som garanterar högsta kvalitet på tjänster inom elbranschen på såväl i Polen som i utlandet.

Vårt erbjudande

Företaget är specialiserat på konstruktion och modernisering av 110kV distributionsnät, 220 och 400kV transmissionsnät samt transformator- och distributionsstationer för mellanspänning, 110kV, 220kV och 400kV. Vi erbjuder tjänster inom design, leveranskomplettering, konstruktion och idrifttagning av objekt.

miniatura2 miniatura2 miniatura2 miniatura2
miniatura2miniatura2miniatura2
box1

Luftledningar och kabelledningar

Inom ramen för vår verksamhet sysslar vi heltäckande med konstruktion och ombyggnad av högspänningsnät och nät med extra hög spänning. Vi utför arbeten såväl i Polen som i utlandet.

box2

Elstationer

För att öka vår potential och bygga varumärket har vi påbörjat processen vars huvudsakliga mål är att vinna kundens förtroende genom heltäckande byggande av högspänningsstationer 110kV, 220kV, 400kV med hjälp av GIS och HIS tekniker.

box3

Designtjänster

Design är grunden för varje projekt. Med stöd av vår stora erfarenhet planerar vi inför reparationer och moderniseringar av nätverk och stationer samt designar nya objekt.

Om oss

ENPROM Sp. z o.o. är ett dynamiskt företag som garanterar högsta kvalitet på tjänster inom elbranschen på såväl i Polen som i utlandet.

Företaget bygger på erfaren, pålitlig och välutbildad lednings- och övervakningspersonal samt högkvalificerade arbetare med många års erfarenhet inom elbranschen. Personalens långa erfarenhet och tillgänglig utrustning gör det möjligt för oss att genomföra alla uppgifter inom konstruktion, ombyggnad och reparation av högspänningsnätverk. Vi är ett företag som tog marknaden med storm tack vare vår modernitet, omfattande tekniska tillgångar samt hög kvalitet och effektivitet av våra tjänster, vilket lät oss ha en fullständigt perfekt arbetsorganisation i de projekt som vi genomförde. Alla dessa omständigheter påverkar den uppåtgående trenden och företagets utmärkta utveckling, vår allt bredare krets av nöjda samarbetspartner och förtroendeökning hos polska och utländska investerare.

ENPROM Sp. z o.o. genomför många kontrakt för PSE S.A. (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) och polska distributionsbolag. I utlandet genomför vi många projekt i Irland, där vi bl.a. deltar i modernisering av distributionsnätverk för ESB Networks (Electricity Supply Board), den nationella leverantören och operatören på denna marknad.

Vi är övertygade om att er kontakt och samarbete med vårt företag kommer att resultera i fördelaktiga effekter för båda parter.

Czytaj więcej
Se även

Certifikat och referenser

ENPROM Sp. z o.o. är dynamiskt växande företag som siktar på att bli en ledande leverantör av byggtjänster i elbranschen för högspänning.

Czytaj więcej

Genomförda projekt

ENPROM Sp. z o.o. genomförde och genomför många beställningar inom elbranschen. Här är bara några av de investeringar som genomförs av oss.

Czytaj więcej
error: Content is protected !!