Certifikat och referenser

INTEGRERAD LEDNINGSSYSTEMSPOLITIK

ENPROM Sp. z o.o. är ett dynamiskt växande företag som siktar på att bli en ledande leverantör av byggtjänster i elbranschen med hög spänning i Polen.

Integrerad ledningssystemspolitiken utförs genom att:

Inom kvalitet:

 • bemöta kundens förväntningar och krav;
 • samarbeta med pålitliga leverantörer som uppfyller våra och kundens krav;
 • leverera tjänster inom avtalad tid;
 • anställa kvalificerad och kompetent personal samt kontinuerligt förbättra deras kvalifikationer;
 • involvera alla anställda i kontinuerlig satsning på förbättring av kvaliteten på alla organisationsnivåer;

Inom miljö:

 • förebygga föroreningar genom att minimera mängden fast och flytande avfall samt CO2 –utsläpp;
 • följa all miljölagstiftning som är tillämplig för bolagets verksamhet och ta hänsyn till krav av andra inblandade parter;
 • informera personalen om bolagets miljöpolitik, genomföra lämpliga utbildningar och motivera personalen för att arbeta på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med denna politik;

Inom arbetsmiljö:

 • sträva efter en kontinuerlig förbättring av arbetsvillkor;
 • förebygga olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar;
 • ta hänsyn till personalens synpunkter om förbättring av arbetsmiljö;
 • använda moderna och säkra arbetstekniker;
 • föra en effektiv intern och extern kommunikation angående arbetsmiljö;
 • tillhandahålla resurser för att utföra denna arbetsmiljöpolitik;
 • kontrollera att personalen följer lagstiftning och regler angående arbetsmiljö;
 • skapa sådana arbetsvillkor för att i högsta grad eliminera alla arbetsolyckor, skador och andra potentiella risker som kan uppstå vid utförande av arbetsuppgifter.

ENPROM Sp. z o.o.:s integrerad ledningssystemspolitik fastställer riktningen för företagets strategiska utveckling. Dess genomförande garanteras av det befintliga och ständigt utvecklat Integrerad Ledningssystem som består av kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och är inriktad på att uppfylla våra kunders krav, myndighetskrav och andra krav. Vi främjar medvetenhet om kvalitet, miljöskydd och arbetsmiljö på alla nivåer av vår Organisation eftersom var och en av våra anställda är ansvarig för kvalitetssäkring, säkert och tryggt arbete samt miljöskydd. ENPROM:s Integrerad Ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och PN-N ISO 18001:2004 normer.

 

error: Content is protected !!