Historia

Februari 2011 – verksamhetsstart

Mars 2011 – genomförande av första projekt i Irland

September 2012 – avslutande av första projekt i Polen med 110kV spänning

Juli 2013 – undertecknande av första kontrakt för konstruktion av en 400kV ledning

Juli 2015 – införande och erhållande av ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och PN-N ISO 18001:2004 certifieringar

Oktober 2015 – avslutande av konstruktion av en 400kV ledning på sträckan Elk-polska gränsen som förbinder Polen med Litauen

error: Content is protected !!