Vårt erbjudande

Heltäckande genomförande av investeringar med designarbeten samt konstruktions- och installationsarbeten som:

Luftledningar och kabelledningar

 • Byggande och modernisering av 110kV, 220kv, 400kV luftledningar
 • Byggande av 110kV, 220kV kabelledningar
 • Anpassning av ledning till högre temperaturer
 • Ombyggnad och reparationer av befintliga 110kV, 220kV, 400kV ledningsobjekt
 • Byggande av OPGW, ADSS fiberoptikledningar
 • Installation av högtemperaturkablar HTLS
 • Utbytande av isolering på 110kV, 220kV, 400kV ledningar
 • Drifttjänster
 • Servicetjänster

Elstationer

 • Byggande av 110kV, 220kV, 400kV elstationer och distributionsnät
 • Modernisering och reparation av 110kV, 220kV, 400kV elstationer och distributionsnät

Designtjänster

 • Utveckling av koncept och studier för utförande av elledningar och elstationer;
 • Projekt för byggande och reparation av luftledningar, MS, HS, LS;
 • Projekt för elledningar med högtemperaturkablar med hjälp av ACSS, ACSR, ACCC tekniker
 • Projekt för utbytande av isolering på högspänningsledningar;
 • Projekt för högspänningskabelledningar;
 • Projekt för ADSS och OPGW fiberoptikledningar;
 • Projekt för stationer och modernisering av utomhus och inomhus HS/MS-elstationer

Inom ramen för vår verksamhet har vi utvecklat våra egna serier av stolpar för 110kV och 400kV ledningar.

 

error: Content is protected !!