Luftledningar och kabelledningar

  • Byggande och modernisering av 110kV, 220kv, 400kV luftledningar
  • Byggande av 110kV, 220kV kabelledningar
  • Anpassning av ledning till högre temperaturer
  • Ombyggnad och reparationer av befintliga 110kV, 220kV, 400kV ledningsobjekt
  • Byggande av OPGW, ADSS fiberoptikledningar
  • Installation av högtemperaturkablar HTLS
  • Utbytande av isolering på 110kV, 220kV, 400kV ledningar
  • Drifttjänster
  • Servicetjänster
error: Content is protected !!