Certyfikaty - Enprom

Certyfikaty

Należymy do najważniejszych organizacji branżowych CIGRE, CENELEC czy PKN. Współpracujemy z PSE, z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi (m.in. PGE, TAURON Dystrybucja, Energa, Enea). Rozwijamy branżowe partnerstwo polskie i zagraniczne.

Angażując się w prace nad regulacjami w branży jesteśmy odpowiedzialnym partnerem, podwykonawcą i klientem. Budujemy relacje, których gwarantem jest wiedza, doświadczenie i bezpieczeństwo.

Realizujemy politykę zintegrowanego systemu zarządzania poprzez działania zgodne z najwyższymi standardami w zakresie jakościowym, środowiskowym i BHP, potwierdzone certyfikatem ISO.

Posiadamy Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Nasza strategia oparta na 5 wartościach:

 1. Ludzie
 2. Pasja
 3. Innowacyjność
 4. Bezpieczeństwo
 5. Odpowiedzialność

Nagrody:

 1. „Gazele Biznesu” (Puls Biznesu),
 2. Złoty Medal na targach ENERGETAB 2018
 3. „Gepard biznesu” (Instytut Europejskiego Biznesu)
 4. „Diament miesięcznika Forbes

Normy i certyfikaty:

Jakość naszej pracy jest dodatkowo zagwarantowana normami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, a także certyfikatem Achilles – Sellihca.

ENPROM, jako jedyna polska firma zaprojektowała nową serię słupów 400kV: EN422:10 zgodnie z aktualnymi normami. Powodzeniem zakończyło się badanie poligonowe nowego projektu słupa serii EN422:10 typu P i typu M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400kV. Celem badań firmy ENPROM była weryfikacja obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie.

Test został wykonany na prototypie słupa w Hiszpanii przez firmę EUCOMSA, która posiada stosowne oprzyrządowanie i możliwości techniczne oraz dopuszczenia i certyfikaty w tym zakresie.

Od lipca 2019 r. firma posiada Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • dążenie do ciągłej poprawy warunków pracy;
 • zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym;
 • wdrażanie sugestii pracowników dotyczących poprawy stanu BHP i higieny pracy;
 • stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych technologii robót;
 • prowadzenie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie bhp;
 • zapewnienie środków do realizacji polityki BHP i higieny pracy;
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów prawa oraz zasad
  w zakresie bhp i higieny pracy.
Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii