Certyfikaty - Enprom

Certyfikaty

Należymy do najważniejszych organizacji branżowych CIGRE, CENELEC czy PKN. Współpracujemy z PSE, z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi (m.in. PGE, TAURON Dystrybucja, Energa, Enea). Rozwijamy branżowe partnerstwo polskie i zagraniczne.

Angażując się w prace nad regulacjami w branży jesteśmy odpowiedzialnym partnerem, podwykonawcą i klientem. Budujemy relacje, których gwarantem jest wiedza, doświadczenie i bezpieczeństwo.

Realizujemy politykę zintegrowanego systemu zarządzania poprzez działania zgodne z najwyższymi standardami w zakresie jakościowym, środowiskowym i BHP, potwierdzone certyfikatem ISO.

Posiadamy Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Nasza strategia oparta na 5 wartościach:

 1. Ludzie
 2. Pasja
 3. Innowacyjność
 4. Bezpieczeństwo
 5. Odpowiedzialność

Nagrody:

 1. „Gazele Biznesu” (Puls Biznesu),
 2. Złoty Medal na targach ENERGETAB 2018
 3. „Gepard biznesu” (Instytut Europejskiego Biznesu)
 4. „Diament miesięcznika Forbes
 5. Złoty Medal na targach ENERGETAB 2021
 6. Puchar Ministra Klimatu i Środowiska na targach ENERGETAB 2021

Normy i certyfikaty:

Jakość naszej pracy jest dodatkowo zagwarantowana normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, a także certyfikatem Achilles – Sellihca.

ENPROM, jako jedyna polska firma zaprojektowała nową serię słupów 400kV: EN422:10 zgodnie z aktualnymi normami. Powodzeniem zakończyło się badanie poligonowe nowego projektu słupa serii EN422:10 typu P i typu M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400kV. Celem badań firmy ENPROM była weryfikacja obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie.

Test został wykonany na prototypie słupa w Hiszpanii przez firmę EUCOMSA, która posiada stosowne oprzyrządowanie i możliwości techniczne oraz dopuszczenia i certyfikaty w tym zakresie.

Od lipca 2019 r. firma posiada Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • dążenie do ciągłej poprawy warunków pracy;
 • zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym;
 • wdrażanie sugestii pracowników dotyczących poprawy stanu BHP i higieny pracy;
 • stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych technologii robót;
 • prowadzenie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie bhp;
 • zapewnienie środków do realizacji polityki BHP i higieny pracy;
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów prawa oraz zasad
  w zakresie bhp i higieny pracy.
Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom