Projekty unijne - Enprom

Projekty unijne


Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Narzędzia wspierające budowę i utrzymanie sieci elektroenergetycznych z zastosowaniem technik MR/WR”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Całkowita wartość projektu: 13 131 202,93 zł

Wartość dofinansowania: 9 074 735,20 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do działalności gospodarczej Enprom Sp. z o.o. ulepszonej usługi. Usługa będzie innowacją procesową, funkcjonującą w obszarze ofertowania, konsultacji społecznych, projektowania, budowy i nadzorowania budowy. Będzie ona działać poprzez zastosowanie wypracowanego w trakcie realizacji Projektu B+R innowacyjnego, kompleksowego systemu wykorzystującego techniki MR/WR, przy wsparciu sztucznej inteligencji.

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Innowacyjne słupy linii elektroenergetycznych 110kV”. Projekt jest finansowany w ramach „Priorytetu i Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 ”Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, typ projektów: „Projekty badawczo-rozwojowe” .

Całkowita wartość projektu:  3 248 953,31 zł

Wartość dofinansowania:  1 507 864,75 zł

Opis projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których zostanie opracowany nowatorski rodzaj słupa elektroenergetycznego do zastosowań w liniach wysokiego napięcia 110kV.

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka dla MŚP, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

Całkowita wartość projektu:  9 594 245,00zł

Wartość dofinansowania:  6 735 362,50zł

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których, zostaną opracowane zarówno nowatorskie rodzaje słupów elektroenergetycznych do wykorzystania przy budowie linii wysokich napięć 400KV, jak i fundamenty odpowiednie do zastosowania na szczególnie niekorzystnych gruntach.

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia mechanicznego służącego do podnoszenia całego słupa energetycznego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2018 Szybka Ścieżka dla MŚP, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r.

Całkowita wartość projektu:  7 133 257,35 zł

Wartość dofinansowania:  5 338 481,62 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze mechaniki, hydrauliki i elektryki mające na celu zaprojektowanie i przetestowanie innowacyjnego urządzenia do podnoszenia słupów elektroenergetycznych linii 110,220 i 400 kV. Opracowane przez nas urządzenie wyeliminuje konieczność wyłączania linii, ponieważ podwyższenie słupa będzie się odbywało bez użycia żurawia samojezdnego. Jego funkcję zastąpi rama wyposażona w komplet siłowników, które podniosą słup od dołu i pozwolą na zamontowanie konstrukcji podwyższającej.

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Innowacyjny system zautomatyzowanego monitoringu infrastruktury krytycznej w zakresie linii elektroenergetycznych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 9/1.2/2017 Program sektorowy: IUSER.

Całkowita wartość projektu:  12 402 373,75 zł

Wartość dofinansowania:  8 682 391,89 zł

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w celu stworzenia systemu służącego do monitorowania stanu technicznego istniejącej infrastruktury krytycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych. Zastosowane najnowocześniejsze technologie znacząco zwiększą wykrywalność usterek przez co zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na liniach elektroenergetycznych.

 

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Innowacyjny, zintegrowany system zarządzania inwestycją w zakresie obiektów liniowych z modułem kontrolno-pomiarowym zgodny z metodologią BIM”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka dla MŚP, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

Całkowita wartość projektu:  18 462 921,88 zł

Wartość dofinansowania:  13 575 585,17 zł

Opis projektu:

Celem realizacji projektu jest stworzenie zautomatyzowanego systemu do wspomagania procesu zarządzania inwestycją w postaci linii elektroenergetycznej wykorzystującego i analizującego dane z różnych źródeł, w tym pozyskanych dzięki wykorzystaniu dronów. Systemu będzie opierał się na 3 filarach:

EnSysTM: moduł wspierający zarządzanie inwestycją zgodnie z wymaganiami metodyki BIM (ang. Building Information Modeling) w zakresie ciągłej analizy ryzyk z nią związanych. Wykorzystanie Artificial Intelligence oraz Machine Learning w opracowaniu modeli wspierających podejmowanie decyzji, automatyczne wykrywanie ryzyk, optymalizowanie czasu i kosztów projektowych, a także opracowaniu modeli wspierających wyznaczanie tras linii elektroenergetycznych.
EnFly: moduł umożliwiający planowanie trasy nalotu nad infrastrukturą liniową przy wykorzystaniu bezzałogowców, w celu m.in. zweryfikowania postępów prac budowy oraz oceny stanu technicznego linii w okresie eksploatacji.
EnAcquisition: system autonomicznie zbierający dane przydatne w specjalistycznych pracach projektowych, geodezyjnych oraz zadaniach inwentaryzacyjnych związanych z inwestycją.
System będzie stanowił innowację procesową i pozwoli osiągnąć założenia koncepcji Industry 4.0 oraz spełnić wymagania metodyki BIM.

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Innowacyjne fundamenty słupów powłokowych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2020 r.

Całkowita wartość projektu:  12 778 154,28 zł

Wartość dofinansowania:  9 359 154,68 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, w wyniku których nastąpi opracowanie efektywnego i łatwego w implementacji nowego typu prefabrykowanych fundamentów, w tym rozwiązań technologicznych pozwalających na przygotowanie prefabrykowanej wersji monopala o długości powyżej 10 m, dla słupów powłokowych znacznej wysokości (np. 40-60 m) i wspierających linie o dużej liczbie torów.

Freileitungen und Kabel
Umspannwerke
Projektdienstleistungen
Drohnen-Dienstleistungen
Karriere
Karriere
Projekty unijne