Projekty unijne - Enprom

Projekty unijne

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Innowacyjne słupy linii elektroenergetycznych 110kV”. Projekt jest finansowany w ramach „Priorytetu i Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 ”Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, typ projektów: „Projekty badawczo-rozwojowe” .

Całkowita wartość projektu:  3 030 274,00 zł

Wartość dofinansowania:  1 518 546,89 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których zostanie opracowany nowatorski rodzaj słupa elektroenergetycznego do zastosowań w liniach wysokiego napięcia 110kV.

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka dla MŚP, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

Całkowita wartość projektu:  9 594 245,00zł

Wartość dofinansowania:  6 735 362,50zł

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których, zostaną opracowane zarówno nowatorskie rodzaje słupów elektroenergetycznych do wykorzystania przy budowie linii wysokich napięć 400KV, jak i fundamenty odpowiednie do zastosowania na szczególnie niekorzystnych gruntach.

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia mechanicznego służącego do podnoszenia całego słupa energetycznego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2018 Szybka Ścieżka dla MŚP, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r.

Całkowita wartość projektu:  7 133 257,35 zł

Wartość dofinansowania:  5 338 481,62 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze mechaniki, hydrauliki i elektryki mające na celu zaprojektowanie i przetestowanie innowacyjnego urządzenia do podnoszenia słupów elektroenergetycznych linii 110,220 i 400 kV. Opracowane przez nas urządzenie wyeliminuje konieczność wyłączania linii, ponieważ podwyższenie słupa będzie się odbywało bez użycia żurawia samojezdnego. Jego funkcję zastąpi rama wyposażona w komplet siłowników, które podniosą słup od dołu i pozwolą na zamontowanie konstrukcji podwyższającej.

Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Innowacyjny system zautomatyzowanego monitoringu infrastruktury krytycznej w zakresie linii elektroenergetycznych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 9/1.2/2017 Program sektorowy: IUSER.

Całkowita wartość projektu:  12 402 373,75 zł

Wartość dofinansowania:  8 682 391,89 zł

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w celu stworzenia systemu służącego do monitorowania stanu technicznego istniejącej infrastruktury krytycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych. Zastosowane najnowocześniejsze technologie znacząco zwiększą wykrywalność usterek przez co zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na liniach elektroenergetycznych.

Freileitungen und Kabel
Umspannwerke
Projektdienstleistungen