O nas - Enprom

O nas

ENPROM powstał w 2011 roku. Dziś to jedno z największych polskich przedsiębiorstw budownictwa elektroenergetycznego. Obsługujemy krajowego operatora sieci przesyłowej, współpracujemy z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi w Polsce, z powodzeniem rozwijamy działalność zagraniczną. Firmą zarządzają praktycy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu doskonale rozumiemy specyfikę branży.

ENPROM to pracownicy, którzy stanowią naszą największą wartość. Jeśli ludzie – to relacje, które są podstawą odpowiedzialnego biznesu. Chcemy, żeby marka ENPROM stała się dla naszych klientów synonimem pewności, że ich inwestycje prowadzone są bezpiecznie, terminowo i w zgodzie z branżowymi standardami.

Historia

2021
2021

ENPROM podpisuje kontrakt na budowę linii 400kV Kozienice – Miłosna.

Firma obejmuje ponad 40% udziałów Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach stając się tym samym największym udziałowcem spółki.

2020
2020

ENPROM podpisuje kontrakt z Baltic Power (PKN ORLEN i Northland Power) na przygotowanie trasy przyłącza dla MFW.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje firmie dofinansowanie na innowacyjny zintegrowany system zarządzania inwestycją w zakresie obiektów liniowych z modułem kontrolno-pomiarowym zgodny z metodologią BIM na kwotę ponad 18,4 mln zł

2019
2019

ENPROM rozpoczyna pierwszy kontrakt na modernizację podstacji trakcyjnej PT Otwock.

Firma pozyskuje kontrakt na budowę ponad 4 tys. km nowoczesnej sieci światłowodowej dla 7 powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny w ramach programu POPC.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje spółce dofinansowanie na Innowacyjny system zautomatyzowanego monitoringu infrastruktury krytycznej w zakresie linii elektroenergetycznych o wartości prawie 12,5 mln zł

2018
2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje firmie 2 miliony euro na projekt opracowania innowacyjnych konstrukcji słupów dla linii 400 kV.

ENPROM zostaje członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Firma podpisuje kontrakt na budowę pierwszej, zagranicznej linii 400kV Kassø-Frøslev w Danii.

2017
2017

ENPROM zawiera pierwszą umowę ramową na prace na liniach z duńskim operatorem sieci przesyłowej.

Firma pozyskuje unijne dofinansowanie na projekt rozwoju konstrukcji słupów 110 kV.

Spółka zostaje nagrodzona prestiżową nagrodą Diament „Forbesa”.

2016
2016

Najważniejsze redakcje ekonomiczne przyznają ENPROM nagrody Gazela Biznesu „Pulsu Biznesu” oraz Gepard biznesu „Instytut Europejskiego Biznesu”.

PSE podpisuje z ENPROM umowę na wymianę ponad 600 kilometrów przewodów OPGW na sześciu liniach o napięciu 220 kV i 400 kV.

2015
2015

Firma zawiera dwa nowe kontrakty na budowę linii 400 kV w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości ponad 120 milionów euro.

ENPROM wdraża systemy zarządzania ISO 9001:2008, ISO 14001:2008 oraz OHSAS 18001:2007.

2014
2014

Projektanci ENPROM zostają członkami CIGRE (Międzynarodowego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych/ International Council on Large Electric Systems.

2013
2013

ENPROM w konsorcjum z IDS-BUD wygrywa przetarg na budowę linii 400kV łączącej polski i litewski system przesyłowy. Wartość kontraktu przekroczyła 100 milionów euro.

2012
2012

Powstaje biuro projektowe. Firma rozbudowuje park maszynowy i kończy dwie modernizacje linii 110kV w Polsce.

PSE SA. krajowy operator systemu przesyłowego, zleca pierwsze remonty i modernizacje na liniach 220 kV i 400 kV.

2011
2011

Powstaje ENPROM.

Firma zawiera pierwsze kontrakty na remont i modernizację linii 110 kV w Irlandii.

Zarząd

Mariusz Targowski

Prezes Zarządu

Współzałożyciel ENPROM-u, kieruje spółką od początku jej istnienia. Fundamentami jego strategii rozwoju firmy są efektywne zarządzanie projektami inwestycyjnymi, otwartość na nowoczesne technologie i przede wszystkim wiara w ludzi tworzących ENPROM. Zarządzał m. in. Budową wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów i mostu energetycznego pomiędzy Polską a Litwą.

Piotr Tomczyk

Członek Zarządu

Odpowiada za pozyskiwanie nowych kontraktów, a przede wszystkim współtworzy rozwiązania zapewniające skuteczność prowadzenia i realizacji projektów. Praktyczne doświadczenia zdobywał w roli kierownika robót budowlanych w wielu inwestycjach elektroenergetycznych.

Michał Dobrzański

Członek Zarządu

Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, z doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Michał jest równocześnie dyrektorem finansowym całej Grupy Kapitałowej ENPROM.

Referencje

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Budowa linii 400kV Ełk Bis – Granica RP

Pobierz pełną opinię
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220kV i 400kV (6 relacji) -Pakiet I (5 relacji).

Pobierz pełną opinię
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220kV i 400kV (6 relacji) -Pakiet II (1 relacja) – linia 400kV Kozienice – Lublin Systemowa.

Pobierz pełną opinię
PGE Dystrybucja SA
oddział Zamość

Modernizacja linii 110kV Biłgoraj – Szczebrzeszyn.

Pobierz pełną opinię
PKP Energetyka SA

Budowa nowej linii kablowo – napowietrznej 110kV relacji GPZ Wanda – PT Podłęże.

Pobierz pełną opinię
Energa Operator SA

Przebudowa linii 110kV na dwutorową relacji GPZ Elektrownia Pątnów – GPZ Piotrków Kujawski.

Pobierz pełną opinię
Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom