Usługi projektowe

Usługi projektowe

Posiadamy własną pracownię projektową tworzoną przez projektantów – ekspertów z wieloletnim doświadczeniu w realizacjach dla firm branży elektroenergetycznej.

Nasze biuro projektowe zajmuje się tworzeniem koncepcji, projektowaniem i doradztwem technicznym w zakresie dowolnych elementów sieci elektroenergetycznej.

OFERUJEMY USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE:

 • Opracowania koncepcji i studiów realizacji obiektów energetycznych liniowych i stacyjnych;
 • Projektów budowy i remontów linii napowietrznych, SN, WN, NN;
 • Projektów linii elektroenergetycznych z zastosowaniem przewodów wysokotemperaturowych w technologiach ACSS , ACSR, ACCC;
 • Projektów wymiany izolacji na liniach wysokiego napięcia;
 • Projektów linii kablowych wysokiego napięcia;
 • Projektów traktów światłowodowych w technologii ADSS oraz OPGW;
 • Projektów stacji i modernizacji stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych WN/SN

W zakresie realizowanych przez ENPROM prac projektowych wchodzą m.in.:

 • studia wykonalności,
 • planowanie trasy linii,
 • uzgodnienia formalno – prawne z właścicielami terenów,
 • szacowanie odszkodowań,
 • pozyskanie decyzji środowiskowych i innych niezbędnych uzgodnień,
 • projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • ustanowienie służebności i uzyskanie pozwoleń na wejście w teren,
 • dokumentacja powykonawcza.

 

ENPROM opracował autorskie serie słupów kratowych 110kV w oparciu o Normę PN-EN 50341 według NNA z roku 2010 i 2016.

Zaprojektowano serie słupów (według NNA z 2010 r.)

 • Seria EN 111:10 – słupy jednotorowe szerokotrzonowe i wąskotrzonowe
 • Seria EN 122:10 – słupy dwutorowe szerokotrzonowe i wąskotrzonowe

Wg Normy

 • PN-EN 50341-1:2005 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne”;
 • PN-EN 50341-3-22:2010 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Polska wersja EN 50341-3-22:2001”.0 r.

KATALOG SŁUPÓW NA NORMĘ Z 2010 r.

Zaprojektowano serie słupów (według NNA z 2016 r.)

 • Seria EN 111:16 – słupy jednotorowe szerokotrzonowe i wąskotrzonowe
 • Seria EN 122:16 – słupy dwutorowe szerokotrzonowe i wąskotrzonowe

Słupy zostały zaprojektowane w oparciu o normy:

 • PN-EN 50341-1:2013-03 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne”
 • PN-EN 50341-2-22:2016-04 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV. Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)”

Słupy nagrodzone złotym medalem na 31. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2018.

KATALOG SŁUPÓW NA NORMĘ Z 2016 r.

W przypadku konieczności przeprojektowania, sprawdzenia lub zaprojektowania nowego słupa, który nie występuje w katalogu prosimy o kontakt.

KATALOG FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SF POD SŁUPY MOCNE WEDŁUG EUROKODU 2

KATALOG FUNDAMENTÓW STACYJNYCH FS WEDŁUG EUROKODU 2

Skontaktuj się z nami
Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom