Realizacje - Enprom

Realizacje

Realizujemy wielomilionowe inwestycje w Polsce i zagranicą (np. w Danii, Irlandii, na Litwie). Do naszych zadań należy m.in. zaprojektowanie, budowa lub modernizacja linii zarówno 110kV, jak i najwyższych napięć, modernizacja i instalacja nowych przewodów OPGW, a także modernizacja sieci przesyłowych i budowa sieci rozdzielczych.

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych od fazy projektowania i przygotowania inwestycji poprzez zakup materiałów, prace budowlano-montażowe, aż po uruchomienia i testy, a także prace eksploatacyjne i remontowe.

Relacje z wybranych inwestycji ENPROM:

Budowa transgranicznej linii 400kV KASSØ-FRØSLEV

Inwestycja zrealizowana przez polską spółkę ENPROM ma strategiczne znaczenie dla rozwoju infrastruktury całej Unii Europejskiej.

Modernizacja linii 110kV Krasnystaw – Rejowiec

Modernizacja linii 110kV Krasnystaw – Rejowiec w woj. lubelskim obejmowała demontaż starej linii, a następnie dostosowanie nowej linii do zmienionej temperatury pracy przewodów fazowych.

Modernizacja Podstacji Trakcyjnej Otwock

Prace obejmowały kompleksową modernizację PT Otwock w zakresie budynku podstacji oraz przyległego terenu. Stacja została wyposażona w nowe urządzenia i aparaturę, zapewniające bezpieczeństwo zasilania sieci i umożliwiające zdalny nadzór nad najważniejszymi urządzeniami.

Prace naciągowe na linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Prace naciągowe, były tylko częścią całej inwestycji na którą składa się budowa ponad 120km nowej linii 400kV. Nowa linia, będąca inwestycją celu publicznego, jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Pomorza.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Przygotowanie Inwestycji
Usługi projektowe