Realizacje - Enprom

Realizacje

Realizujemy wielomilionowe inwestycje w Polsce i zagranicą (np. w Danii, Irlandii, na Litwie). Do naszych zadań należy m.in. zaprojektowanie, budowa lub modernizacja linii zarówno 110kV, jak i najwyższych napięć, modernizacja i instalacja nowych przewodów OPGW, a także modernizacja sieci przesyłowych i budowa sieci rozdzielczych.

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych od fazy projektowania i przygotowania inwestycji poprzez zakup materiałów, prace budowlano-montażowe, aż po uruchomienia i testy, a także prace eksploatacyjne i remontowe.

Relacje z wybranych inwestycji ENPROM:

Prace naciągowe na linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Prace naciągowe, były tylko częścią całej inwestycji na którą składa się budowa ponad 120km nowej linii 400kV. Nowa linia, będąca inwestycją celu publicznego, jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Pomorza.

Budowa linii 110kV Szczebrzeszyn – Biłgoraj

ENPROM zmodernizował prawie 24-kilometrowy odcinek linii 110 kV Biłgoraj – Szczebrzeszyn. Inwestycja rozpoczęta jesienią 2018 roku, zakończyła się 3 miesiące przed terminem. Modernizacja linii zwiększa pewność dostaw energii, pozwoli skrócić okresy ewentualnych przerw w dostawach energii oraz ograniczyć straty przesyłowe i koszty.

Przebudowa linii WN 110kV Barłogi – Kopalnia soli Kłodawa

Przebudowa linii WN 110kV Barłogi – Kopalnia Soli-Kłodawa była konieczna ze względu na szczególne warunki wynikające z lokalizacji linii na terenie kopalni soli.

Budowa linii 400kV Ełk bis – granica RP

Budowa nowej dwutorowej linii 400kV od Ełku do granicy to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez ENPROM. Linia o długości 112 km została zrealizowana w okresie 19 miesięcy na przełomie 2014-2015 roku.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Przygotowanie Inwestycji
Usługi projektowe