Badanie poligonowe słupów serii EN422:10 TYPU P i M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400 kV - Enprom

Realizacje

Badanie poligonowe słupów serii EN422:10 TYPU P i M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400 kV

ENPROM jako jedyna polska firma zaprojektowała nową serię słupów 400kV: EN422:10 zgodnie z aktualnymi normami. Prototypy słupów typu P i M3 pozytywnie przeszły badania poligonowe i zostaną wykorzystane do budowy dwóch linii 400kV Mikułowa – Czarna oraz Piła Krzewina – Plewiska.

Celem badań firmy ENPROM była weryfikacja obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie. Test został wykonany na prototypie słupa w Hiszpanii prze firmę EUCOMSA, która posiada stosowne oprzyrządowanie i możliwości techniczne oraz dopuszczenia i certyfikaty w tym zakresie.

Dotychczasową praktyką było adaptowanie dostępnych słupów zaprojektowanych na starą normę bez konieczności ich badania. Zmiana norm spowodowała konieczność stworzenia nowych projektów i przeprowadzenia badań wytrzymałościowych. Zakończone pozytywnie testy pozwolą nam przejść do kolejnego etapu prac związanych z budową linii, które są kluczowe na mapie przesyłowych linii w kraju. Z pewnością budowa nowej linii wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej już linii 400 kV.

Inwestorem zamawiającym obu inwestycji są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Za realizację odpowiada konsorcjum IDS ENERGETYKA Sp. z o.o. należąca do IDS-BUD S.A. oraz ENPROM HVL Sp. z o.o. z grupy ENPROM.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom