Budowa linii 110kV Szczebrzeszyn - Biłgoraj - Enprom

Realizacje

Budowa linii 110kV Szczebrzeszyn – Biłgoraj

ENPROM zmodernizował prawie 24-kilometrowy odcinek linii 110 kV Biłgoraj – Szczebrzeszyn. Inwestycja rozpoczęta jesienią 2018 roku, zakończyła się 3 miesiące przed terminem. Co to oznacza dla odbiorców? Modernizacja linii zwiększa pewność dostaw energii, pozwoli skrócić okresy ewentualnych przerw w dostawach energii oraz ograniczyć straty przesyłowe i koszty. 7 miesięcy pracy na tym odcinku, to montaż 571 mb pali wielkośrednicowych, 86 słupów rurowych o maksymalnej wysokości 50 metrów, 72 km przewodów.

 

 

Zakres inwestycji:

Linia przebiega przez obszary terenów miejskich, wiejskich oraz obszary zalesione, w tym obszary Natura 2000. Na swojej trasie linia krzyżuje ulice, drogi powiatowe, wojewódzkie, kolej, cieki wodne w tym rzekę Wieprz, a także linie napowietrzne. Ze względu na specyficzne usytuowanie, zastosowano słupy pełnościenne rurowe o mniejszej zajętości terenu niż istniejące słupy kratowe – podsumował Tomasz Sopel , członek zarządu ENPROM Sp. z o.o.

To kontynuacja linii 110kV Szczebrzeszyn-Mokre, którą firma ENPROM zrealizowała na przełomie 2015 i 2016 roku.  Inwestycja zwiększa pewność dostaw energii, pozwoli skrócić okresy ewentualnych przerw w dostawach energii oraz ograniczyć straty przesyłowe i koszty.

Inwestycja była realizowana na zamówienie PGE Dystrybucja Oddział Zamość.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom