Budowa linii kablowej o napięciu 220 kV - Enprom

Realizacje

Budowa linii kablowej o napięciu 220 kV

I etap prac to realizacja przebudowy linii 110 kV relacji Rybitwy–Wanda/Wanda–Lubocza/Korabniki–Lubocza. Prace na linii 110 kV zostały odebrane przez Tauron pod koniec 2021 roku.

II etap prac to wykonanie budowy linii kablowej 220 kV Lubocza-Wanda/Klikowa o długości ok. 1 km w celu uwolnienia miejsca pod projektowaną Strefę Aktywności Gospodarczej (SAG) Nowa Huta Przyszłości w Krakowie dla podobszarów Igołomska-Południe i Igołomska-Północ (ok. ulicy Igołomskiej w Krakowie). Linia 220 kV podzielona była na dwa różne odcinki – północny i południowy.

W obydwu przypadkach byliśmy wykonawcą skablowania. Aby zrealizować projekty wykonawcze dla obu ww. przebudów, musieliśmy pozyskać zgodę u operatorów – dla linii 110 kV w TAURON Polska Energia, a dla 220 kV w Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom