Budowa podstacji trakcyjnej PT Pamiątkowo - Enprom

Realizacje

Budowa podstacji trakcyjnej PT Pamiątkowo

Zakres prac inwestycji obejmował m.in. budowę nowego budynku Podstacji 110/15kV wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego podstacji, wykonanie połączeń między urządzeniami kablami zasilającymi SN, nn oraz sterowniczymi i patchordami światłowodowymi, budowę linii kablowej 110 kV o długości ponad 5 km zasilającej podstacje trakcyjną z lokalnego GPZ wraz z montażem kompletu głowic kablowych oraz 6-ciu kompletów muf przelotowych oraz budowę ponad 5 km linii kablowej światłowodowej 48J na potrzeby komunikacji PT Pamiątkowo – RS Pamiątkowo.

Inwestycja PKP Energetyka S.A. zlokalizowana na trasie kolejowej E59 Poznań – Szczecin, na odcinku między Poznaniem a Szamotułami pozwala na właściwe zasilanie linii trakcyjnych umożliwiających prawidłowy ruch pociągów.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom