Budowa podstacji trakcyjnych PT Kostrzyn i PT Podstolice - Enprom

Realizacje

Budowa podstacji trakcyjnych PT Kostrzyn i PT Podstolice

Kolejne inwestycje na krajowej mapie połączeń kolejowych zrealizowane.

PKP Energetyka S.A.

powierzyło naszej firmie rolę Generalnego Wykonawcy prac budowlano-montażowych związanych z budową dwóch podstacji trakcyjnych – PT Kostrzyn i PT Podstolice.

Inwestycje obejmowały m.in.:
1. budowę nowych budynków Podstacji 110/15 kV wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego,
2. dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego podstacji,
3. wykonanie połączeń między urządzeniami, kablami: zasilającymi SN, nn oraz sterowniczymi i patchcordami światłowodowymi,
4. przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Prace zostały wykonane w niespełna rok, wg ustalonego rozkładu jazdy. Wysoka jakość naszych usług i optymalizacja zastosowanych rozwiązań potwierdzone przez Inwestora po raz kolejny przyczyniły się do zapewnienia wysokiego standardu połączeń kolejowych i tym samym komfortu podróżujących.
Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom