Budowa transgranicznej linii 400kV KASSØ-FRØSLEV - Enprom

Realizacje

Budowa transgranicznej linii 400kV KASSØ-FRØSLEV

Enprom wykonał prace budowlane na transgranicznej linii wysokonapięciowej 400kV KASSØ-FRØSLEV, która łączy systemy elektroenergetyczne Danii i Niemiec. Inwestycja zastąpiła linię 220kV i zwiększy zdolności przesyłowe pomiędzy oboma krajami blisko o połowę do 2500 megawatów. Choć projekt był skomplikowany, spółka zrealizowała go na czas i w planowanym budżecie.

Nowa dwutorowa linia napowietrzna 400kV ma 30 km i prowadzi z podstacji transformatorowej Kassø, położonej na zachód od Aabenraa, do granicy duńsko-niemieckiej. Fizyczne połączenie linii odbyło się na terytorium Niemiec.

Nowo powstająca linia krzyżuje się trzykrotnie z trasą kolei oraz dwukrotnie przecina autostradę E45, a budowa była podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczył montażu i postawienia słupów rurowych typu Eagle Pylon. Łącznie zamontowano 88 słupów, a ich maksymalna wysokość miejscami sięgała 42 m. Drugi – obejmował montaż przewodów fazowych oraz odgromowych, a także OPGW wraz z izolacją i osprzętem.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom