Prace naciągowe na linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo - Enprom

Realizacje

Prace naciągowe na linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Pomorskie jest jednym z największych importerów energii elektrycznej w Polsce – produkuje tylko 30% całkowitego zapotrzebowania na energię. Stan infrastruktury sieci przesyłowej w województwie pomorskim i zachodniopomorskim nie zapewnia jej efektywnego funkcjonowania. W Zachodniopomorskiem sieć wymaga znaczących inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych.

Nowa linia, będąca inwestycją celu publicznego, jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Pomorza. Poprawi ona znacząco pewność dostaw energii w tym regionie, przez co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej Polski i jej mieszkańców.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom