Modernizacja linii 110kV Krasnystaw – Rejowiec - Enprom

Realizacje

Modernizacja linii 110kV Krasnystaw – Rejowiec

Standardowy przekrój poprzeczny przewodów 110kV używanych przez wiele lat do budowy linii w Polsce to 240 mm2. Z biegiem czasu linie te stały się bardzo przeciążone. Przesyłanie dodatkowych mocy wyeksploatowaną linią prowadziło do zwiększenia się temperatury przewodów, ich rozciągania i w konsekwencji niebezpiecznego zmniejszania się ich odległości od ziemi.

Nowa linia została wybudowana na słupach rurowych z zastosowaniem przewodów niskozwisowych.

Długość zmodernizowanej linii to 15,3 km. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 11,5 mln zł brutto.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom