Modernizacja linii 380 kV Diemen-Leylstad w Niderlandach - Enprom

Realizacje

Modernizacja linii 380 kV Diemen-Leylstad w Niderlandach

Prace budowlane na 26-kilometrowym odcinku linii 380 kV Diemen-Leylstad w Niderlandach.

Inwestycja zrealizowana na zlecenie TenneT TSO (holenderski operator sieci wysokiego napięcia)

Realizacja obejmowała:

 • Dostosowanie linii do zwiększenia mocy przesyłowych oraz wymianie przewodów.

Projekt w liczbach:

 • 200 zaangażowanych specjalistów,
 • 430 km przeciągniętych przewodów w 22 sekcjach odciągowych,
 • 1272 podwieszonych izolatorów kompozytowych,
 • 59 wzmocnionych słupów o 24 typach, w tym 3 zlokalizowane na wodzie!
 • 55 ton wykonanych wzmocnień.

Linię przeprowadziliśmy:

 • równolegle do autostrady A6,
 • na terenie zabudowanym Gminy Almere (okolice Amsterdamu),
 • na części rezerwatu przyrody,
 • wzdłuż obszaru Floriade.

Ekologiczne aspekty realizacji:,

 • ochrona gatunków ptaków i płazów
 • zamontowanie 9 tys. spirali, które minimalizują kolizję ptaków z liniami WN,
 • wykonanie ponad 20 km płotków przeciw płazom,
 • zutylizowaliśmy aż 630 ton starych przewodów.

Inwestycja jest częścią programu „Better Use Existing 380 kV”, mającego zintegrować morską energetykę wiatrową z holenderskimi i niemieckimi systemami elektroenergetycznym.

Zobacz film z realizacji.

 

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom