Modernizacja Podstacji Trakcyjnej Otwock - Enprom

Realizacje

Modernizacja Podstacji Trakcyjnej Otwock

Prace obejmowały kompleksową modernizację PT Otwock w zakresie budynku podstacji oraz przyległego terenu. Stacja została wyposażona w nowe urządzenia i aparaturę, zapewniające bezpieczeństwo zasilania sieci i umożliwiające zdalny nadzór nad najważniejszymi urządzeniami. Wykonano nowe połączenia kablowe Sn i nn w tym montaż nowej linii kablowej zasilającej podstację trakcyjną z lokalnego GPZ.

Inwestycja została zrealizowana w wyjątkowo krótkim czasie. Podczas wykonywania poszczególnych etapów prac obiekt cały czas normalnie funkcjonował, zapewniając stałych ruch pociągów.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom