Realizacje - Strona 2 z 4 - Enprom

Realizacje

Realizujemy wielomilionowe inwestycje w Polsce i zagranicą (np. w Danii, Irlandii, na Litwie). Do naszych zadań należy m.in. zaprojektowanie, budowa lub modernizacja linii zarówno 110kV, jak i najwyższych napięć, modernizacja i instalacja nowych przewodów OPGW, a także modernizacja sieci przesyłowych i budowa sieci rozdzielczych.

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych od fazy projektowania i przygotowania inwestycji poprzez zakup materiałów, prace budowlano-montażowe, aż po uruchomienia i testy, a także prace eksploatacyjne i remontowe.

Relacje z wybranych inwestycji ENPROM:

Budowa podstacji trakcyjnych PT Kostrzyn i PT Podstolice

Kolejne inwestycje na krajowej mapie połączeń kolejowych zrealizowane. PKP Energetyka S.A. powierzyło naszej firmie rolę Generalnego Wykonawcy prac budowlano-montażowych związanych z budową dwóch podstacji trakcyjnych - PT Kostrzyn i PT Podstolice.

Budowa podstacji trakcyjnej PT Pamiątkowo

Zakres prac inwestycji obejmował m.in. budowę nowego budynku Podstacji 110/15kV wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego podstacji.

Budowa transgranicznej linii 400kV KASSØ-FRØSLEV

Inwestycja zrealizowana przez polską spółkę ENPROM ma strategiczne znaczenie dla rozwoju infrastruktury całej Unii Europejskiej.

Modernizacja linii 110kV Krasnystaw – Rejowiec

Modernizacja linii 110kV Krasnystaw – Rejowiec w woj. lubelskim obejmowała demontaż starej linii, a następnie dostosowanie nowej linii do zmienionej temperatury pracy przewodów fazowych.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom