Realizacje - Strona 3 z 4 - Enprom

Realizacje

Realizujemy wielomilionowe inwestycje w Polsce i zagranicą (np. w Danii, Irlandii, na Litwie). Do naszych zadań należy m.in. zaprojektowanie, budowa lub modernizacja linii zarówno 110kV, jak i najwyższych napięć, modernizacja i instalacja nowych przewodów OPGW, a także modernizacja sieci przesyłowych i budowa sieci rozdzielczych.

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych od fazy projektowania i przygotowania inwestycji poprzez zakup materiałów, prace budowlano-montażowe, aż po uruchomienia i testy, a także prace eksploatacyjne i remontowe.

Relacje z wybranych inwestycji ENPROM:

Modernizacja Podstacji Trakcyjnej Otwock

Prace obejmowały kompleksową modernizację PT Otwock w zakresie budynku podstacji oraz przyległego terenu. Stacja została wyposażona w nowe urządzenia i aparaturę, zapewniające bezpieczeństwo zasilania sieci i umożliwiające zdalny nadzór nad najważniejszymi urządzeniami.

Prace naciągowe na linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Prace naciągowe, były tylko częścią całej inwestycji na którą składa się budowa ponad 120km nowej linii 400kV. Nowa linia, będąca inwestycją celu publicznego, jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Pomorza.

Budowa linii 110kV Szczebrzeszyn – Biłgoraj

ENPROM zmodernizował prawie 24-kilometrowy odcinek linii 110 kV Biłgoraj – Szczebrzeszyn. Inwestycja rozpoczęta jesienią 2018 roku, zakończyła się 3 miesiące przed terminem. Modernizacja linii zwiększa pewność dostaw energii, pozwoli skrócić okresy ewentualnych przerw w dostawach energii oraz ograniczyć straty przesyłowe i koszty.

Przebudowa linii WN 110kV Barłogi – Kopalnia soli Kłodawa

Przebudowa linii WN 110kV Barłogi – Kopalnia Soli-Kłodawa była konieczna ze względu na szczególne warunki wynikające z lokalizacji linii na terenie kopalni soli.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom