Przebudowa linii WN 110kV Barłogi – Kopalnia soli Kłodawa - Enprom

Realizacje

Przebudowa linii WN 110kV Barłogi – Kopalnia soli Kłodawa

Przebudowa linii WN 110kV Barłogi – Kopalnia Soli-Kłodawa była konieczna ze względu na szczególne warunki wynikające z lokalizacji linii na terenie kopalni soli. Duże zasolenie sprawiło, że niezbędne było wybudowanie dwóch nowych linii, które zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania pracy największego w Polsce producenta soli kamiennej oraz całej gminie.

Relacja video z kolejnej inwestycji firmy ENPROM na zamówienie Energii – Operator SA.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom