Odnawialne źródła energii - Enprom

Odnawialne źródła energii

Perspektywą energetyki są aktywne działania na rzecz ochrony klimatu, jak inwestowanie w odnawialne źródła energii. To trend, ale i konieczność wynikająca z przynależności Polski do wspólnoty europejskiej. Dlatego już dziś oferujemy realizację takich projektów.

Prognozy na najbliższe 10 lat wskazują, że ponad 20% energii elektrycznej w Polsce ma pochodzić z OZE wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, wodną, fal, prądów i pływów morskich, a także energię otrzymywaną z biomasy, biogazu oraz z biopłynów.

Oferta naszej firmy w tym zakresie dotyczy realizacji projektów na każdym ich etapie w odniesieniu do każdego rodzaju nośnika odnawialnego źródła energii.

Skontaktuj się z nami
Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania
Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom