Usługi dronowe - Enprom

Usługi dronowe

Posiadamy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę w zakresie projektowania, inspekcji i dostarczania usług geoprzestrzennych za pomocą dronów. W jej skład wchodzą doktorzy teledetekcji, piloci i instruktorzy z uprawnieniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, inżynierowie elektronicy, geodeci oraz specjaliści ds. teledetekcji, GIS i LiDAR. Ponadto, ściśle współpracujemy także z zewnętrznymi ekspertami – dendrologami, botanikami, agronomami, hydrologami czy geologami.

Jesteśmy pilotami z ogromnym doświadczeniem i jedną z najdłuższych na rynku listą uzyskanych certyfikatów i uprawnień związanych z lotami bezzałogowymi statkami powietrznymi. Mamy za sobą ogromne projekty: tworzenie kompleksowych ortofotomap, inspekcje krytycznej infrastruktury elektroenergetycznej, gromadzenie i przetwarzanie wielkich zbiorów danych, skaning laserowy.

W dziedzinie usług geoprzestrzennych niewiele może nas zaskoczyć. Biegłość i elastyczność techniczna, wysoki poziom i różnorodność naszych kompetencji, a także jakość floty sprzętowej, najlepsze dostępne narzędzia programowe i sprawdzone metodologie pozwalają nam podjąć się każdego złożonego zadania.

Z góry zobaczysz więcej i dowiesz się szybciej

Zapewniamy obsługę od wczesnej fazy projektu, przez projektowanie, realizację a kończąc na dokumentacji powykonawczej i utrzymaniu infrastruktury.  Nasze szerokie portfolio usług pozwala nam zaproponować efektywne rozwiązania dronowe, pozyskanie i analizę danych dla każdej branży.

 • Skaning laserowy LiDAR
 • Ortofotomapy
 • Mapy projektowe
 • Fotogrametria
 • Chmury punktów wraz z klasyfikacją i wektoryzacją obiektów (BIM)
 • Cyfrowe modele terenu
 • Cyfrowe modele obiektów
 • Obloty inspekcyjne – termowizyjne, UV i w świetle widzialnym
 • Zaawansowane analizy wolumentryczne i spektralne
 • Przeciąganie linek wstępnych
 • Filmowanie z powietrza

NASI PILOCI

Trudno byłoby znaleźć zespół pilotów bezzałogowych statków powietrznych o dłuższej liście certyfikatów czy większej liczbie wylatanych godzin. Mamy uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, także najcięższymi dronami wielowirnikowymi. Odbyliśmy szkolenia MTOM do 140 kg, posiadamy także uprawnienia instruktorskie. Jako pierwsi w Polsce mogliśmy latać bezzałogowymi helikopterami o masie startowej do 150 kg. Nalot każdego z nas liczy się w tysiącach godzin. Łączymy pasję do latania z wykształceniem w dziedzinie geodezji, teledetekcji, mechaniki.

 • VLOS
 • MR25
 • UAV(H) 150 kg
 • BVLOS
 • MTOM 140 kg
 • INS
 • SPECJALISTYCZNE (SORA)

 

REALIZACJE

Wywodzimy się z branży elektroenergetycznej, dlatego też nasze największe projekty dronowe związane są z planowaniem, budową oraz modernizacją linii energetycznych. Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich projektów zrealizowanych przez naszą firmę, przybliżamy te, z których jesteśmy szczególnie dumni:

 • 400 kV Mikułowa-Czarna (skanowanie laserowe LiDAR, termowizja, ortofotomapa, NMT, NMPT, warstwy przestrzenne GIS – pozyskanie, obróbka i analiza danych) – 140 km
 • 400 kV Piła Krzewina-Plewiska (przeciąganie linek wstępnych, skanowanie laserowe LiDAR, termowizja, ortofotomapa, NMT, NMPT, warstwy przestrzenne GIS – pozyskanie, obróbka i analiza danych) – 100 km
 • 220 kV Połaniec – Chmielów tor I i II (skanowanie laserowe LiDAR, ortofotomapa, NMT, NMPT, warstwy przestrzenne GIS – pozyskanie, obróbka i analiza danych) – 80 km
 • 400 kV Połaniec – Rzeszów (skanowanie laserowe LiDAR, ortofotomapa, NMT, NMPT, warstwy przestrzenne GIS – pozyskanie, obróbka i analiza danych) – 53 km
 • 220 kV Puławy-Rożki (skanowanie laserowe LiDAR, ortofotomapa, NMT, NMPT, warstwy przestrzenne GIS – pozyskanie, obróbka i analiza danych) – 71 km
 • 220 kV Adamów-Pabianice (ortofotomapa, termowizja, zdjęcia skośne)
  – 75 km
 • 220 kV Sieradz-Jawor-Błaszki (ortofotomapa, zdjęcia skośne)
  – 20 km
 • 220 kV Krajnik-Gorzów (ortofotomapa, zdjęcia skośne) – 25 km
 • 400 kV Czarna – Pasikurowice (termowizja, zdjęcia skośne)
  – 52 km
 • Budowa drogi S61 (skanowanie laserowe LiDAR, ortofotomapa, NMT, NMPT, zdjęcia skośne, warstwy przestrzenne GIS – pozyskanie, obróbka i analiza danych) – 5 km
 • Pozyskanie danych geoprzestrzennych pod budowę nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych (skanowanie laserowe LiDAR, ortofotomapa, NMT, NMPT, zdjęcia skośne, warstwy przestrzenne GIS – pozyskanie, obróbka i analiza danych)
  – 224 km²

 

Skontaktuj się z nami
Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom