Projekty Unijne

logo funduszu europejskiego

Informujemy, iż firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Innowacyjne słupy linii elektroenergetycznych 110kV”. Projekt jest finansowany w ramach „Priorytetu i Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 ”Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, typ projektów: „Projekty badawczo-rozwojowe” .

Całkowita wartość projektu:  3 030 274,00 zł

Wartość dofinansowania:  1 518 546,89 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowany zostanie nowatorski rodzaj słupa elektroenergetycznego do zastosowań w liniach wysokiego napięcia 110kV.


LogoNCBR

Informujemy, iż firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka dla MŚP, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

Całkowita wartość projektu:  9 594 245,00zł

Wartość dofinansowania:  6 735 362,50zł

Opis projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których, opracowane zostaną zarówno nowatorskie rodzaje słupów elektroenergetycznych do wykorzystania przy budowie linii wysokich napięć 400KV, jak i fundamenty odpowiednie do zastosowania na szczególnie niekorzystnych gruntach.

error: Content is protected !!