Projekty Unijne

logo funduszu europejskiego

Informujemy, iż firma Enprom Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Innowacyjne słupy linii elektroenergetycznych 110kV”. Projekt jest finansowany w ramach „Priorytetu i Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 ”Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, typ projektów: „Projekty badawczo-rozwojowe” .

Całkowita wartość projektu:  3 030 274,00 zł

Wartość dofinansowania:  1 518 546,89 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowany zostanie nowatorski rodzaj słupa elektroenergetycznego do zastosowań w liniach wysokiego napięcia 110kV.


Informujemy, że firma Enprom Sp. z o.o. będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu „Opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych”, w ramach działania 1.1.1 POIR i w związku z tym zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego – szczegóły dostępne po kliknięciu w link