Budowa linii 400kV Ełk bis - granica RP - Enprom

Realizacje

Budowa linii 400kV Ełk bis – granica RP

Budowa nowej dwutorowej linii 400kV od Ełku do granicy to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez ENPROM. Linia o długości 112 km została zrealizowana w okresie 19 miesięcy na przełomie 2014-2015 roku.

Budowa linii 400kV Ełk bis – granica RP odbyła się na terenach gmin Ełk, Olecko, Wieliczki, Bakałarzewo, Suwałki, Suwałki Miasto, Jeleniewo, Szypliszki, Puńsk, Sejny.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom