Budowa linii napowietrzno-kablowej 110kV GPZ Wanda - PT Podłęże - Enprom

Realizacje

Budowa linii napowietrzno-kablowej 110kV GPZ Wanda – PT Podłęże

Budowa nowej linii 110kV kablowo-napowietrznej GPZ Wanda – PT Podłęże zrealizowana na przełomie 2015/2016 roku. W wyniku utrudnień terenowych oraz lokalizacyjnych linia została zaprojektowana jako napowietrzna i kablowa, gdzie zamiana z kabla na przewód następuje kilkukrotnie.

Z uwagi na warunki terenowe oraz brak miejsca pod słupy wszystkie fundamenty zostały zaprojektowane jako pale wielkośrednicowe o średnicy 1500-1800cm o długości do 26m. Słupy rurowe ze względu na liczne przejścia przez aktualne linie kolejowe jaki projektowane dochodzą do wysokości ponad 40m.

Linia kablowa w kilku miejscach była wykonana przewiertem sterowanym m.in. pod dnem Wisły i Serafiny. Całość zadania miała dostarczyć potrzebną moc do zasilania linii kolejowej E30 Zgorzelec-Wrocław-Kraków-Medyka, co w szczególności miało związek z uruchomieniem nowych połączeń przez PKP Intercity pociągami Pendolino z Rzeszowa do Gdyni i Warszawy.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom