Realizacje - Strona 4 z 4 - Enprom

Realizacje

Realizujemy wielomilionowe inwestycje w Polsce i zagranicą (np. w Danii, Irlandii, na Litwie). Do naszych zadań należy m.in. zaprojektowanie, budowa lub modernizacja linii zarówno 110kV, jak i najwyższych napięć, modernizacja i instalacja nowych przewodów OPGW, a także modernizacja sieci przesyłowych i budowa sieci rozdzielczych.

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych od fazy projektowania i przygotowania inwestycji poprzez zakup materiałów, prace budowlano-montażowe, aż po uruchomienia i testy, a także prace eksploatacyjne i remontowe.

Relacje z wybranych inwestycji ENPROM:

Budowa linii 400kV Ełk bis – granica RP

Budowa nowej dwutorowej linii 400kV od Ełku do granicy to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez ENPROM. Linia o długości 112 km została zrealizowana w okresie 19 miesięcy na przełomie 2014-2015 roku.

Budowa linii napowietrzno-kablowej 110kV GPZ Wanda – PT Podłęże

Budowa nowej linii 110kV kablowo-napowietrznej GPZ Wanda - PT Podłęże zrealizowana na przełomie 2015/2016 roku. Z uwagi na utrudnienia terenowe oraz lokalizacyjne zaprojektowana jako linia napowietrzna i kablowa, gdzie zamiana z kabla na przewód następuje kilkukrotnie.

Badanie poligonowe słupów serii EN422:10 TYPU P i M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400 kV

ENPROM jako jedyna polska firma zaprojektowała nową serię słupów 400kV: EN422:10 zgodnie z aktualnymi normami. Prototypy słupów typu P i M3 pozytywnie przeszły badania poligonowe i zostaną wykorzystane do budowy dwóch linii 400kV Mikułowa - Czarna oraz Piła Krzewina – Plewiska.

Linie napowietrzne i kablowe
Stacje elektroenergetyczne
Usługi projektowe
Przygotowanie Inwestycji
Odnawialne źródła energii
Usługi dronowe
Katalogi słupów i fundamentów
Praca
Praktyki/Staże
Jak wygląda rekrutacja w Enprom